Na 10. Forum Lotniczym TÜV SÜD przedstawi kompleksowe usługi w zakresie produkcji dodatków uszlachetniających, certyfikacji, badań środowiskowych i badań nieniszczących. Ponadto, ekspert ds. produkcji dodatków uszlachetniających Gregor Reischle będzie reprezentowany w programie konferencji Tech Talks z prezentacją "Cyfrowa aprobata części drukowanych 3D, możliwa dzięki zaawansowanym rozwiązaniom produkcyjnym". W związku z pandemią COVID-19, międzynarodowe targi przemysłu lotniczego odbędą się wyłącznie online od 17 do 18 listopada.

Jako niezależna organizacja testująca i certyfikująca, TÜV SÜD wspiera przemysł lotniczy w zapewnianiu najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa w całej swojej działalności. Dotyczy to maszyn i procesów produkcyjnych, jak również bezpieczeństwa budynków, infrastruktury i centrów danych. Testując produkty i certyfikując systemy zarządzania jakością, TÜV SÜD umożliwia firmom lotniczym dostęp do rynków światowych. Jako jeden z wiodących dostawców kwalifikacji i szkoleń w zakresie zarządzania jakością, TÜV SÜD wzmacnia również najważniejszy zasób producentów: ich pracowników. Wysoce bezpieczne rozwiązania TÜV SÜD w zakresie przechowywania danych w chmurze oraz usługi bezpieczeństwa cybernetycznego zmniejszają ryzyko i budują zaufanie instytucji i firm na całym świecie.

Bezpieczne drukowanie 3D dla przemysłu lotniczego i kosmicznego

"Inwestycje w przyszłe innowacje są kluczem do zdolności przemysłu lotniczego do sprostania wyzwaniom kryzysu", mówi Gregor Reischle, dyrektor ds. produkcji dodatków (AM) w TÜV SÜD Product Service. Dotyczy to na przykład procesów produkcji dodatków, które osiągają poziom zarządzania jakością w przemyśle. TÜV SÜD doradza w zakresie całego procesu produkcyjnego AM i pomaga w kwalifikowaniu dostawców. Dzięki niezawodnej, powtarzalnej jakości produktu, druk 3D jest również ważnym krokiem w przemyśle lotniczym i astronautycznym w kierunku obniżenia kosztów rozwoju i przyspieszenia transformacji ekonomicznej i ekologicznej. "Głębokość programu certyfikacyjnego TÜV SÜD AM czyni różnicę i oszczędza koszty w procesie zatwierdzania", mówi Reischle.
Certyfikowane zarządzanie jakością i zrównoważony rozwój

TÜV SÜD certyfikuje operacyjne zarządzanie jakością zgodnie z międzynarodowymi normami lotniczymi wg EN 9100, a także oferuje certyfikat ISO 27001 (Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji), który jest niezbędny do kwalifikacji w łańcuchu dostaw dla przemysłu lotniczego. W zakresie badań i certyfikacji produktów i systemów - takich jak badania środowiskowe zgodnie z RTCA DO-160 i badania EMF/EMC - TÜV SÜD posiada oddziały w Wielkiej Brytanii, Europie i USA, a także nowe, nowoczesne laboratorium badawcze z certyfikatem NADCAP w Volpiano (Włochy). Tam możliwe są m.in. badania niszczące i nieniszczące (NDT) baterii i ogniw paliwowych, części wykonanych z dodatków uszlachetniających oraz surowców.

Inne usługi obejmują oceny branżowe 4.0, oceny bezpieczeństwa pracy i ryzyka zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (BetrSichV) oraz certyfikację w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wykład TÜV SÜD
"Cyfrowe zatwierdzanie części drukowanych w 3D dzięki zaawansowanym rozwiązaniom produkcyjnym".
Gregor Reischle, kierownik działu produkcji dodatków, 17 listopada o 14:30 (online)
www.tuvsud.com