W związku z tym, że pandemia przyspiesza innowacyjność siły roboczej, pracownicy stawiają na pierwszym miejscu poszukiwanie osobistych pasji, przekwalifikowanie się i przekwalifikowanie na przyszłość pracy.

HP Inc. (NYSE: HPQ) opublikowała dziś wyniki swojego badania HP Workforce Evolution Study (WES), które pokazuje, jak przyspieszenie cyfryzacji i pracy zdalnej spowodowane pandemią COVID-19 zwiększyło potrzebę przekwalifikowania zawodowego, przy czym 6 na 10 pracowników biurowych w USA i Europie zgadza się, że uczenie się przez całe życie jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

W obliczu zmniejszonego bezpieczeństwa pracy, badanie HP wskazuje na nowy trend w rozwoju "Empowered Employee" - pracowników biurowych, którzy przekwalifikowują się z umiejętnościami potrzebnymi do osiągnięcia sukcesu wykraczającego poza ich obecne role oraz na przyszłość pracy. Ponad 40% z nich robi to za pośrednictwem programów internetowych, takich jak HP LIFE - program HP Foundation oferujący bezpłatne szkolenia umiejętności dla przedsiębiorców, właścicieli firm i osób uczących się przez całe życie na całym świecie - który odnotował imponujący wzrost liczby zgłoszeń o 282% w porównaniu z tym samym okresem w 2019 roku.

Ponieważ 35% ankietowanych pracowników ma większe szanse na założenie własnej firmy z nowymi umiejętnościami, ankieta HP bada również, jakie działania muszą podjąć pracodawcy, aby zapewnić pracownikom wsparcie, sprzęt, szkolenia i elastyczność niezbędne do przyciągnięcia i utrzymania najbardziej utalentowanych osób.

"Ostatnie kilka miesięcy przyspieszyło przyszłość pracy. Dotyczy to wszystkich - od najpotężniejszych organizacji na świecie po małe firmy i osoby prywatne" - mówi Tracy Keogh, dyrektor ds. zasobów ludzkich w HP i współprzewodnicząca grupy zadaniowej Światowego Forum Ekonomicznego ds. przyszłości pracy. "Bardziej niż kiedykolwiek ważne jest nie tylko inwestowanie w najnowsze technologie, ale także w umiejętności naszych pracowników". Siła i zwinność naszych ludzi będzie tym, co nadal będzie napędzać nas do przodu."

Te tendencje nie są zarezerwowane wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych i Europy. Inny raport HP zlecony na początku tego roku - The HP Asia SMB Report 2020 - stwierdza, że małe i średnie przedsiębiorstwa w Azji również zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest wprowadzanie innowacji w sposobie pracy i inwestowanie w pierwsze umiejętności cyfrowe w celu utrzymania wzrostu po wdrożeniu dyrektywy.

www.hp.com