Inżynierom z CERN-u udało się ostatnio osiągnąć bezprecedensowe chłodzenie do -40˚C w niezwykle ograniczonej przestrzeni pasma detektora fotonów Dużego Zderzacza Hadronów. Problem, który należało rozwiązać, był bardzo złożony. Rozwiązanie to doprowadzi do lepszego wykrywania cząsteczek. Ale jak inżynierom udało się przejść od teoretycznie doskonałego projektu do rzeczywistych części, które spełniały ich surowe wymagania?

CERN jest jednym z kilku zespołów, które zwróciły się do systemów 3D w zakresie wsparcia i usług związanych z produkcją dodatków. Dowiedz się więcej o tym, jak produkcja dodatków może pomóc w osiągnięciu poprawy konstrukcji i wydajności w celu optymalizacji wydajności, niezawodności i ekonomiki różnych systemów dynamiki płynów. Należą do nich.
Systemy chłodzenia
Wymienniki ciepła
Systemy napędowe
Rozmieszczanie/dystrybutorzy
Mikroprzepływowe urządzenia, i więcej ...
Jako lider branży w opracowywaniu i stosowaniu rozwiązań w zakresie produkcji dodatków, 3D Systems posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów o wysokiej wartości dodanej, które pomagają firmom poprawić ich produkcję i wydajność.
"Było tylko kilka firm do rozważenia. Ostatecznie wybraliśmy 3D Systems, ponieważ uważałem, że inżynierowie przydzieleni do tego zadania mogą rzeczywiście przekształcić nasz projekt w coś, co można wyprodukować".
- Antonio Pellegrino, kierownik projektu urządzenia śledzącego SciFi w CERN.
www.3dsystems.com