Sidebar

Evonik osiągnął cele finansowe, które wyznaczył sobie w maju 2020 roku. Produkcja i logistyka zostały zabezpieczone na całym świecie, a wszystkie środki mające na celu ochronę pracowników zostały konsekwentnie wdrożone. W roku 2021 firma wraca na ścieżkę wzrostu.

Cele na rok 2020 osiągnięte: Skorygowana EBITDA na poziomie 1,9 mld euro, sprzedaż na poziomie ponad 12 mld euro.
Wolne przepływy pieniężne znacznie powyżej poziomu z poprzedniego roku
Perspektywy na rok 2021: Skorygowana EBITDA ma wzrosnąć do poziomu między 2,0 mld euro a 2,3 mld euro

Evonik osiągnął cele finansowe, które wyznaczył sobie w maju 2020 roku. Produkcja i logistyka zostały zabezpieczone na całym świecie, a wszystkie środki mające na celu ochronę pracowników zostały konsekwentnie wdrożone. Na rok 2021 firma wraca na ścieżkę wzrostu.

"Zdaliśmy test wytrzymałości na pandemię", powiedział Christian Kullmann, prezes zarządu. "Z powodzeniem pokonaliśmy kryzys i zrealizowaliśmy założenia".

Wiosną 2020 roku Evonik był jedną z niewielu firm, które podały prognozę na cały rok. Przy skorygowanym zysku przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA) w wysokości 1,91 mld euro i sprzedaży 12,2 mld euro, cel został w pełni zrealizowany. Skorygowany zysk EBITDA spadł o 11% w porównaniu z rokiem ubiegłym, natomiast zysk z trzech rozwijających się działów: Specialty Additives, Nutrition & Care oraz Smart Materials spadł tylko o 3%. Te trzy działy odpowiadają obecnie za około 95 procent zysków z działalności operacyjnej. W poprzednim roku Evonik zanotował skorygowaną EBITDA w wysokości 2,15 mld euro i sprzedaż na poziomie 13,1 mld euro.

"W kryzysie nasza transformacja w kierunku bardziej specjalistycznych chemikaliów opłaciła się", powiedział Kullmann. "Jesteśmy w trakcie tego procesu transformacji, który będziemy nadal napędzać i który wygeneruje nowy wzrost w 2021 roku i później".

Projekty wzrostowe obejmują rozszerzenie produkcji specjalistycznych lipidów, które są niezbędne do szczepionek Covid-19 opartych na mRNA. Oprócz produkcji w USA i Kanadzie, Evonik dalej rozbudowuje swoje zakłady produkcyjne w niemieckich zakładach w Hanau i Dossenheim, które mają produkować lipidy w ilościach komercyjnych już w drugiej połowie 2021 roku. Nowy kompleks produkcyjny Evonik dla Poliamidu 12, wykorzystywanego na rynkach wzrostowych, takich jak druk 3D, również będzie gotowy w tym roku, zgodnie z planem.

Obecnie Evonik generuje około 35 procent swojej sprzedaży z produktów, które w porównaniu z produktami konkurencyjnymi oferują klientom większe korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju. W dziedzinie technologii przyszłości, te tak zwane rozwiązania następnej generacji są pilnie potrzebne. Evonik będzie nadal zwiększać udział sprzedaży z tych produktów w nadchodzących latach.

W 2021 roku Evonik oczekuje, że skorygowana EBITDA wzrośnie do poziomu między 2,0 mld euro a 2,3 mld euro. Sprzedaż ma wynieść od 12 mld euro do 14 mld euro, a wskaźnik konwersji gotówki na poziomie około 40 procent. W pierwszym kwartale tego roku firma spodziewa się skorygowanej EBITDA na poziomie co najmniej 550 mln euro.

W ubiegłym roku Evonik zwiększył wolne przepływy pieniężne do 780 mln euro, a wskaźnik konwersji gotówki do ponad 40 proc. "W ciągu roku dwukrotnie podnieśliśmy naszą prognozę wolnych przepływów pieniężnych, a następnie nawet ją przekroczyliśmy" - powiedział Ute Wolf, dyrektor finansowy. "Nasze perspektywy wskazują wyraźny kierunek: Spodziewamy się rosnących zysków, utrzymującego się wysokiego wskaźnika konwersji gotówki, a tym samym wzrostu wolnych przepływów pieniężnych w 2021 roku."

Zysk netto za rok 2020 spadł do 465 mln euro. W 2019 r. wyniósł 2,1 mld euro, a kwota ta obejmowała wpływy ze sprzedaży biznesu metakrylanów.

Evonik wierzy w ciągłość w zakresie dywidendy. Na dorocznym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2021 r. rada wykonawcza i rada nadzorcza zaproponują dywidendę w wysokości 1,15 euro na akcję. Na podstawie kursu zamknięcia akcji na koniec roku 2020 odpowiada to zyskowi z dywidendy w wysokości 4,3 procent.
Rozwój dywizji

Dodatki specjalne: Sprzedaż dywizji spadła o 5 procent do 3,23 mld euro w 2020 roku. Popyt na dodatki dla przemysłu samochodowego i powlekania początkowo znacznie spadł ze względu na trudną sytuację gospodarczą, ale pod koniec roku wyraźnie się ożywił. W przeciwieństwie do tego, dodatki do produktów w budownictwie i energii odnawialnej odnotowały silny popyt w ciągu całego roku. Po spadku na początku roku wzrósł również popyt na dobra trwałego użytku. Skorzystały na tym dodatki do pianek poliuretanowych, stosowanych np. w materacach lub lodówkach. Skorygowany zysk EBITDA spadł o 3 procent do poziomu 857 mln euro.

Nutrition & Care: Sprzedaż w dziale Nutrition & Care wzrosła w 2020 roku o 2 procent do 2,99 mld euro. W dziale Animal Nutrition aminokwasy egzogenne wygenerowały wyższą sprzedaż niż w roku poprzednim. W dziale metioniny wolumen sprzedaży wzrósł dzięki większemu popytowi na całym świecie. Ogólnie rzecz biorąc, ceny sprzedaży były stabilne w drugiej połowie roku. Również popyt na produkty z branży zdrowotnej i pielęgnacyjnej był zadowalający. Pozytywny rozwój odnotowały w szczególności składniki aktywne do zastosowań kosmetycznych oraz polimery farmaceutyczne. Skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 21% do 560 mln euro, głównie dzięki lepszym cenom sprzedaży i skutecznemu zarządzaniu kosztami.

Materiały inteligentne: Sprzedaż działu spadła w 2020 roku o 4 procent do 3,24 mld euro. W drugim i trzecim kwartale światowe spowolnienie gospodarcze wywarło szczególny wpływ na działalność, ale w czwartym kwartale udało się powrócić do poziomu z poprzedniego roku. W sumie doprowadziło to jednak do wyraźnego spadku wolumenów. W zakresie polimerów dotyczyło to w szczególności wysokowydajnych tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego. To samo dotyczy nieorganicznych tworzyw krzemionkowych, które są stosowane w przemyśle oponiarskim. Znacznie większy popyt odnotowano na produkty do higieny i pielęgnacji oraz do zastosowań środowiskowych. Pozytywny wpływ miał również silny wkład w zysk spółki PeroxyChem, która po raz pierwszy została uwzględniona w zestawieniu. Skorygowany zysk EBITDA spadł o 19% do 529 mln euro.

Performance Materials: Przychody działu spadły w 2020 r. o 25 proc. do 1,98 mld euro. Sprzedaż produktów C4-Verbund spadła w wyniku zmniejszonego popytu, zwłaszcza ze strony przemysłu motoryzacyjnego i paliwowego. W działalności związanej z superabsorbentami negatywny wpływ miało poprawiające się, ale wciąż poniżej średniej wykorzystanie mocy produkcyjnych w przemyśle. Skorygowany zysk EBITDA spadł o 65% do 88 mln euro.
www.evonik.com

 


Meet Our Sponsors

Latest Sponsor News

Articles Most Read

Latest News

Statistics

Odsłon artykułów:
2258885

Who's Online

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.