Sidebar

Evonik podniósł swoje prognozy na rok 2021 po tym, jak w pierwszej połowie roku odnotował wysokie zyski. Popyt na produkty Evonik wzrósł znacząco na całym świecie, a ceny sprzedaży również wzrosły.

Sprzedaż w drugim kwartale wzrosła o 29%, skorygowana EBITDA o 42%.
Wszystkie trzy dywizje wzrostu osiągają wyniki powyżej poziomów sprzed kryzysu w 2019 r.
Perspektywa 2021: Skorygowana EBITDA ma teraz wynieść od 2,3 mld euro do 2,4 mld euro

Evonik podniósł swoją prognozę na rok 2021 po tym, jak w pierwszej połowie roku odnotował wysokie zyski. Popyt na produkty Evonik znacznie wzrósł na całym świecie, a ceny sprzedaży również wzrosły.

"Wyszliśmy z kryzysu silniejsi niż wcześniej i osiągnęliśmy znaczne zyski w pierwszej połowie" - powiedział Christian Kullmann, prezes zarządu. "Ta pozytywna dynamika utrzyma się również w drugiej połowie roku. Dlatego też jesteśmy pewni, że możemy podnieść naszą prognozę. Z dzisiejszej perspektywy zakończymy nawet w górnej części przedziału."

Na rok 2021 Evonik spodziewa się teraz skorygowanego zysku przed odsetkami, podatkami, amortyzacją (skorygowana EBITDA) w wysokości od 2,3 mld EUR do 2,4 mld EUR za cały rok. Wcześniej przedział ten wynosił od 2,1 mld euro do 2,3 mld euro. Prognoza sprzedaży wynosi obecnie od 13 mld euro do 14,5 mld euro, wobec wcześniej oczekiwanych od 12 mld euro do 14 mld euro. W ubiegłym roku Evonik zanotował skorygowaną EBITDA w wysokości 1,91 mld euro i sprzedaż na poziomie 12,2 mld euro.

W drugim kwartale skorygowana EBITDA wzrosła o 42% do 649 mln euro w porównaniu z kwartałem roku poprzedniego. Nawet w porównaniu z drugim kwartałem przedkoronowym 2019 r. skorygowana EBITDA zyskała, rosnąc o 15 procent. Głównymi motorami były wszystkie trzy działy wzrostu - Specialty Additives, Nutrition & Care oraz Smart Materials, które wykazały się odpornością pomimo wyższych kosztów surowców.

Sprzedaż firmy w drugim kwartale wzrosła o 29 procent do 3,64 mld euro w porównaniu z tym samym kwartałem w 2020 roku. Skorygowany zysk netto wzrósł o 58 proc. do 253 mln euro, a skorygowany zysk na akcję wzrósł z 0,34 euro do 0,54 euro.

W wyniku poprawy wyników biznesowych wolne przepływy pieniężne wzrosły rok do roku do 101 mln euro, pomimo oczekiwanego wzrostu kapitału obrotowego netto i wyższych płatności podatkowych. W rezultacie, wolne przepływy pieniężne osiągnęły w pierwszej połowie roku rekordowy poziom 413 mln euro.

"Doskonałe przepływy pieniężne w pierwszej połowie roku stanowią podstawę do osiągnięcia w tym roku ponownie wskaźnika konwersji gotówki na poziomie 40 procent", powiedział Ute Wolf, dyrektor finansowy.

Rozwój poszczególnych działów

Dodatki specjalne: Sprzedaż dywizji wzrosła w drugim kwartale o 23 procent do 922 milionów euro. Dodatki do pianek poliuretanowych, np. dla przemysłu budowlanego lub dóbr trwałego użytku, takich jak materace i lodówki, odnotowały znacznie wyższy popyt, a obroty znacznie wzrosły w porównaniu ze słabszym kwartałem ubiegłego roku, związanym z koroną. Dodatki dla przemysłu powłokowego również odnotowały znaczny wzrost sprzedaży we wszystkich regionach. Utrzymywał się dobry popyt na produkty z zakresu energii odnawialnej. Również działalność w zakresie dodatków dla przemysłu motoryzacyjnego znacznie wzrosła w ujęciu rok do roku. Skorygowany wskaźnik EBITDA wzrósł o 20% do poziomu 242 mln euro.

Nutrition & Care: Sprzedaż w segmencie Nutrition & Care wzrosła w drugim kwartale o 13 procent do 838 mln euro. Sprzedaż aminokwasów egzogennych wzrosła dzięki dużemu popytowi ilościowemu i lepszym cenom sprzedaży. Produkty dla sektora zdrowia i pielęgnacji cieszyły się dobrym popytem i osiągnęły znacznie wyższe obroty. Składniki aktywne, zwłaszcza do zastosowań kosmetycznych, odnotowały bardzo dobry rozwój ilościowy. W zastosowaniach farmaceutycznych lipidy do szczepionek mRNA odnotowały znaczny wzrost sprzedaży. Skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 9 procent do 183 milionów euro.

Materiały inteligentne: Sprzedaż działu wzrosła w drugim kwartale o 35 procent do 975 mln euro. Polimery wysokowydajne odnotowały znaczny wzrost popytu ze strony przemysłu samochodowego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również proszki poliamidu 12 do druku 3D oraz membrany do efektywnego oczyszczania gazów. Dział krzemionki do opon skorzystał z silnego wzrostu popytu w porównaniu do słabszego kwartału ubiegłego roku, związanego z koroną. Produkty z aktywnym tlenem odnotowały dobry popyt ilościowy zarówno w segmencie produktów specjalistycznych, jak i w klasycznym segmencie nadtlenku wodoru. Działalność w zakresie katalizatorów skorzystała na włączeniu po raz pierwszy Porocelu, który został przejęty w listopadzie 2020 roku. Skorygowany wskaźnik EBITDA wzrósł w tym dziale o 73% do 176 mln euro.

Performance Materials: Sprzedaż dywizji wzrosła w drugim kwartale o 62 procent do 708 mln euro. Sprzedaż produktów C4 znacznie wzrosła dzięki rosnącemu popytowi i silnej poprawie cen sprzedaży. Działalność w zakresie superabsorbentów nadal odczuwa skutki trudnego otoczenia rynkowego. Skorygowany wskaźnik EBITDA wzrósł w tym kwartale z 12 mln euro do 99 mln euro.
www.evonik.com

 


Meet Our Sponsors

Latest Sponsor News

Articles Most Read

Latest News

Statistics

Odsłon artykułów:
2258963

Who's Online

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.