Sidebar

Evonik jest bardziej optymistyczny, jeśli chodzi o zyski w całym roku, po tym jak odnotował mocny pierwszy kwartał.

Perspektywy na rok 2021: Skorygowana EBITDA od 2,1 mld euro do 2,3 mld euro
Wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale o 4 procent, skorygowany zysk EBITDA o 15 procent
Wolne przepływy pieniężne wzrosły prawie trzykrotnie do 312 mln euro

Evonik jest bardziej pozytywnie nastawiony do zysków za cały rok, po tym jak zanotował dobry pierwszy kwartał. Wyższy popyt na całym świecie i lepsze ceny sprzedaży w tym kwartale doprowadziły do wzrostu sprzedaży i zysków. Trzy rozwijające się działy - Specialty Additives, Nutrition & Care oraz Smart Materials - były głównym motorem napędowym, wykazując znaczny wzrost.

"Naprawdę dobry początek sprawił, że z większym optymizmem patrzymy na cały rok" - powiedział Christian Kullmann, prezes zarządu. "Oprócz zwiększenia zysków z ubiegłego roku, pobiliśmy nawet przed-pandemiczne zyski z 2019 roku. Nasza strategia wzrostu działa."

Na rok 2021 Evonik oczekuje teraz skorygowanego zysku przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i umorzeniem (skorygowana EBITDA) w wysokości od 2,1 mld euro do 2,3 mld euro. Wcześniej dolna granica przedziału prognoz wynosiła 2,0 mld euro. Prognoza sprzedaży na ten rok pozostaje na poziomie od 12 mld euro do 14 mld euro. W 2020 roku Evonik zanotował skorygowaną EBITDA na poziomie 1,91 mld euro i sprzedaż na poziomie 12,2 mld euro.

W pierwszym kwartale skorygowana EBITDA zyskała 15 proc. do 588 mln euro w porównaniu z tym samym kwartałem w 2020 roku. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 roku zysk wyniósł 9 procent.

Sprzedaż w pierwszych trzech miesiącach wzrosła o 4 procent do 3,36 mld euro w porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku. Skorygowany zysk netto wzrósł o 32 procent do 239 milionów euro.

Wolne przepływy pieniężne wzrosły w kwartale niemal trzykrotnie, do 312 mln euro, do czego przyczyniły się lepsze wyniki działalności, rygorystyczne zarządzanie kapitałem obrotowym netto oraz niższe płatności podatkowe. Wolne przepływy pieniężne były również wyższe niż poziom sprzed pandemii wynoszący 159 mln euro w pierwszym kwartale 2019 roku.

"Zanotowaliśmy najsilniejsze wolne przepływy pieniężne w pierwszym kwartale od czasu naszego wejścia na giełdę w 2013 roku" - powiedział Ute Wolf, dyrektor finansowy. "Nasza wyraźna koncentracja na wzroście wolnych przepływów pieniężnych procentuje".

Rozwój dywizji

Specialty Additives: Sprzedaż dywizji wzrosła w pierwszym kwartale o 6 procent do 907 milionów euro. Dodatki dla przemysłu lakierniczego cieszyły się znacznie większym popytem we wszystkich regionach, a sprzedaż w tym obszarze znacznie wzrosła. Wzrost popytu na dobra trwałego użytku przyczynił się do wzrostu sprzedaży dodatków do pianek poliuretanowych do takich produktów jak materace czy lodówki. Popyt na dodatki dla przemysłu budowlanego utrzymywał się na wysokim poziomie. Znacznie większy popyt, zwłaszcza w Azji, odnotowano na produkty z zakresu energii odnawialnej. Skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 14% do 273 mln euro.

Nutrition & Care: Sprzedaż w dziale Nutrition & Care wzrosła w pierwszym kwartale o 4 procent do 780 mln euro. Sprzedaż aminokwasów egzogennych utrzymała się na stabilnym poziomie. Produkty dla sektora zdrowia i pielęgnacji cieszyły się dobrym popytem. W szczególności składniki aktywne do zastosowań kosmetycznych wykazywały dalszy pozytywny rozwój. Skorygowany wskaźnik EBITDA wzrósł o 21% do 143 mln euro dzięki wyższym cenom sprzedaży i aktywnemu zarządzaniu kosztami.

Materiały inteligentne: Sprzedaż działu wzrosła w pierwszym kwartale o 6 proc. do 909 mln euro. W obszarze produktów nieorganicznych, działalność w zakresie krzemionki do opon skorzystała z poprawy sytuacji gospodarczej na świecie. Popyt na produkty z sektora higieny i pielęgnacji oraz do zastosowań środowiskowych utrzymywał się na wysokim poziomie. Działalność w zakresie katalizatorów skorzystała z włączenia Porocelu, który został przejęty w listopadzie 2020 roku. W przypadku polimerów wysokowydajnych odnotowano dobry popyt ze strony przemysłu motoryzacyjnego. Wzrosła również sprzedaż poliamidu 12 w postaci proszku. Skorygowany zysk EBITDA wzrósł w tym dziale o 4 procent do 173 mln euro.

Performance Materials: Sprzedaż dywizji spadła w pierwszym kwartale o 1 procent do poziomu 580 mln euro. Sprzedaż produktów C4 wzrosła w związku z rosnącym popytem i wzrostem cen sprzedaży. Na rozwój działalności w zakresie superabsorbentów wpłynęła niższa produkcja spowodowana trudnymi warunkami pogodowymi. Skorygowany wskaźnik EBITDA wzrósł z 18 mln euro do 42 mln euro.

www.evonik.com

 


Meet Our Sponsors

Latest Sponsor News

Articles Most Read

Latest News

Statistics

Odsłon artykułów:
2258991

Who's Online

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.