Podczas globalnego Szczytu Innowacji, HP i członkowie jego światowego partnera i społeczności klientów wraz z ekspertami branżowymi pokazali moc cyfrowej produkcji do przekształcania przemysłu. Podstawą wydarzenia było nowe badanie HP, które dostarczyło spostrzeżeń na temat cyfrowych technologii produkcyjnych oraz trendów takich jak przemysłowe drukowanie 3D. Jako lider napędzający tę cyfrową transformację, na szczycie HP odbyły się dyskusje z kadrą kierowniczą z firm Additive Integrity, Decathlon, Forecast3D, IDC, Nissan, SOLIZE Products, Światowego Forum Ekonomicznego i innych.

Badając tysiące przedstawicieli kadry kierowniczej z branży produkcyjnej na całym świecie, raport HP Digital Manufacturing Trend Report stwierdza, że firmy coraz częściej inwestują w zaawansowane rozwiązania do druku 3D, które zapewniają szybkość, elastyczność i sprawność niezbędną do rozwoju ich działalności i stają się bardziej odporne w stale zmieniającym się środowisku.
Jednym z kluczowych wniosków płynących z globalnego przemysłu wytwórczego jest fakt, że niezależnie od sektora i lokalizacji, firmy dążą do wzmocnienia swoich łańcuchów dostaw, zwiększenia elastyczności i stworzenia bardziej innowacyjnych strategii rozwoju produktów i produkcji. Podkreślają to rosnące inwestycje w AM, wsparcie dla druku AM jako realnej alternatywy dla tradycyjnej produkcji oraz większe pragnienie ściślejszej współpracy ekosystemowej w celu doprowadzenia do ich przyjęcia.
Producenci dostrzegają również możliwości przyspieszenia innowacji, uznając, że AM nadaje się wyjątkowo do masowej personalizacji nowych produktów, a także do ograniczenia ilości odpadów i promowania bardziej zrównoważonej gospodarki.
"Globalny sektor produkcyjny wyraźnie sygnalizuje pragnienie większej odporności łańcucha dostaw, większej elastyczności produkcji, większego tempa innowacji i większego zrównoważenia środowiskowego" - powiedział Ramon Pastor, dyrektor generalny HP 3D Printing & Digital Manufacturing. "A przemysłowy druk 3D postrzega nie tylko jako sposób na obniżenie kosztów i szybsze wejście na rynek, ale jako wyjątkową przewagę konkurencyjną, która przyspiesza innowacje dla klientów".
Raport HP Digital Manufacturing Trends Report Highlights include:
Cyfrowe technologie produkcyjne są impulsem do rozwoju gospodarczego i sprawności.
99% globalnych respondentów uważa, że cyfrowe technologie produkcji mogą prowadzić do wzrostu gospodarczego.
89% respondentów dąży do rozwoju swoich modeli biznesowych ze względu na obecne środowisko biznesowe na świecie.
W ciągu najbliższych 12 miesięcy 71% planuje inwestycje w cyfrowe technologie produkcji, a ponad czterech na pięciu respondentów (85%) wskazało, że ich firma planuje zwiększyć swoje inwestycje w produkcję dodatków.
Trzy czwarte respondentów stwierdziło, że AM pomaga ich firmie być bardziej zwinną, jest realną alternatywą dla tradycyjnej produkcji i wsparciem dla tradycyjnej produkcji.
Ponad dziewięciu na dziesięciu respondentów stwierdziło, że badają nowe modele produkcji/łańcucha dostaw, z czego 59% ocenia modele hybrydowe, a 52% lokalną produkcję.
Najczęściej wymienianą przez respondentów korzystających z AM korzyścią jest zwiększona zdolność do innowacji.
Najważniejsze nowe obszary innowacyjności badane przez firmy obejmują masowe dostosowywanie produktów do potrzeb klienta, produkcję na żądanie oraz cyfrowe magazyny/wirtualne zapasy.
W szczególności, 91% respondentów chce zbadać innowacje, które zapewnia masowe dostosowywanie i wierzy, że może mieć zastosowanie w ich działalności, jeśli części mogą być spersonalizowane poprzez produkcję dodatków.
Branże medyczna, przemysłowa i motoryzacyjna zostały uznane za najbardziej dojrzałe do innowacji w AM w ciągu najbliższych pięciu lat.
Otwarcie nowych możliwości współpracy
85 % respondentów wskazało, że ważna jest współpraca między sektorami w celu przyjęcia nowych cyfrowych technologii produkcji.
81% wskazało, że ich firma ma plany współpracy z podmiotami rządowymi w zakresie cyfrowych produktów produkcyjnych.
Główną przeszkodą w wejściu na rynek AM dla respondentów jest znalezienie wykwalifikowanej siły roboczej.
Aby zniwelować tę lukę w zakresie umiejętności, 64% chce zaoferować więcej profesjonalnych usług szkoleniowych, a 53% chce, aby firmy, rządy, instytucje i obywatele współpracowali ze sobą w celu dokonania inwestycji w programy edukacyjne i podnoszące kwalifikacje zawodowe.
Najważniejszymi sposobami na ograniczenie marnotrawstwa i promowanie gospodarki obiegowej są zmniejszenie ilości używanych materiałów i lepsze dopasowanie podaży i popytu, a następnie skrócenie i uproszczenie tradycyjnych łańcuchów dostaw oraz poprawa opcji usług, które mogą wydłużyć żywotność produktów.
90% respondentów stwierdziło, że możliwość recyklingu proszków i części AM jest ważna.
88% respondentów uważa, że ważne jest, aby rządy stworzyły zrównoważony ekosystem poprzez zachęcanie do inwestowania i rozwoju korzystnych społecznie i środowiskowo cyfrowych technologii produkcji.
www.hp.com

 


Meet Our Sponsors

Latest Sponsor News

Articles Most Read

Latest News

Statistics

Odsłon artykułów:
2447507

Who's Online

Odwiedza nas 107 gości oraz 0 użytkowników.