Oprócz przemyślanej strategii cyfryzacji, najważniejsza jest właściwa infrastruktura IT. Dlatego coraz więcej firm sięga po oprogramowanie jako usługę w chmurze. Zamiast kupować rozwiązania programowe w kompletnym pakiecie ze stałymi licencjami, dostosowane do potrzeb klienta pakiety w chmurze oferują wiele korzyści: są elastyczne, skalowalne i z zewnętrznymi specjalistami IT dostępnymi przez cały czas w tle.

W podsumowaniu IDC wskazuje, że 73 proc. badanych firm wykorzystuje już oprogramowanie jako usługę do realizacji własnych projektów cyfryzacji. 46 proc. jest nawet w fazie zaawansowanej i korzysta już z chmury dla kilku obciążeń. Wśród głównych powodów wymieniane są szybsze wdrażanie nowych rozwiązań i funkcjonalności (33 proc.), większa sprawność biznesowa (29 proc.) oraz bezpośredni dostęp działów biznesowych do zasobów IT (26 proc.).

Wdrażanie cyfryzacji krok po kroku z SaaS z chmury:
Eksperci IDC wyróżniają pięć kroków, które firmy powinny zastosować przy wdrażaniu SaaS w chmurze. Zapewniają one nie tylko sprawne wdrożenie, ale także tworzą podstawę dla zwinnych procesów biznesowych - dwa czynniki, które są szczególnie ważne dla średnich przedsiębiorstw.

1) Opracuj jasną strategię: Aby transformacja cyfrowa we własnej firmie zakończyła się sukcesem, należy najpierw zdefiniować cel. Istotną rolę odgrywają tu rozważania na temat zadań i ról poszczególnych jednostek biznesowych w procesie cyfrowej transformacji. Ponadto należy określić, w jaki sposób organizacja, procesy i technologia mogą być zintegrowane z zarządzaniem zmianą.

2. Zdefiniuj niezbędne kroki: Aby zmiana zakończyła się sukcesem, należy zaangażować w nią wszystkie działy firmy. Istniejące procesy i przepływy pracy w poszczególnych działach muszą zostać przetestowane i zoptymalizowane. Przejrzystość i wymiana są kluczem do sukcesu. 3.

3. Przedstawić korzyści płynące z SaaS: Aby firmy mogły w pełni wykorzystać potencjał SaaS, decydenci powinni odpowiednio wcześnie zaangażować wszystkich interesariuszy i pokazać im korzyści, jakie SaaS może przynieść w ich pracy.

4. poważne traktowanie kwestii bezpieczeństwa: Zastrzeżenia do rozwiązań chmurowych są wciąż powszechne. Aby SaaS był jednak postrzegany jako korzyść przez wszystkich interesariuszy firmy, należy pracować nad ich przekonaniem i transparentnie rozwiewać wszelkie zastrzeżenia.

5. skoncentrowanie się na organizacji uczącej się: Aby z sukcesem wprowadzić SaaS i rozpocząć cyfrową transformację, niezbędny jest rozwój cyfrowej kultury korporacyjnej. Tylko przy wykorzystaniu efektów synergii i przekazywaniu wiedzy i doświadczenia przez multiplikatorów w specjalistycznych działach można skutecznie optymalizować i digitalizować procesy.

www.3ds.com

 


Meet Our Sponsors

Latest Sponsor News

Articles Most Read

Latest News

Statistics

Odsłon artykułów:
2923652

Who's Online

Odwiedza nas 109 gości oraz 0 użytkowników.