Produkcja musi stać się bardziej cyfrowa, zdecentralizowana i elastyczna, aby móc dostosować się do ciągle zmieniających się wymagań rynku i potrzeb klientów. Przemysłowy druk 3D jest do tego właściwym wyborem.

EOS, wiodący światowy dostawca technologii w dziedzinie przemysłowego druku 3D metali i polimerów, jest jednym z najważniejszych pionierów w przyszłości zdigitalizowanej produkcji. Jednocześnie produkcja dodatków (AM) oparta na sieci rozproszonych geograficznie, połączonych cyfrowo systemów umożliwia zdecentralizowaną produkcję. Na tej podstawie firmy są bardziej elastyczne i mogą lepiej reagować na stale zmieniające się zapotrzebowanie rynku. Jednocześnie budują one bardziej odporny i przejrzysty łańcuch dostaw, zwiększając tym samym swoją rentowność w przyszłości.

Dr Marius Lakomiec, kierownik zespołu Digital AM Solutions w EOS, podkreśla: "Przemysłowy druk 3D umożliwia produkcję zdecentralizowaną, zgodną z zapotrzebowaniem. W ramach planowania zakładu wspieramy klientów w digitalizacji całego łańcucha dostaw. Wspólnie określamy kroki niezbędne do założenia i uruchomienia cyfrowego zakładu produkcyjnego, analizujemy wymagania produkcyjne, określamy niezbędne KPI i pomagamy we wdrażaniu technologii".

Zalety produkcji zdecentralizowanej, opartej na dodatkach, są wielorakie dla klientów: produkcja może odbywać się wtedy i tam, gdzie jest potrzebna. Ta elastyczna produkcja na żądanie nie wymaga prefinansowania produktów, minimalnych ilości produkcji ani nadprodukcji, co umożliwia efektywne i niskie ryzyko. Ponadto można zmniejszyć koszty magazynowania oraz koszty logistyki, co przyczynia się do odpowiedzialnej produkcji, np. poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez produkt.

W zależności od wielkości firmy i wymagań klienta, EOS zidentyfikował różne scenariusze dla produkcji rozproszonej na poziomie globalnym, lokalnym i systemowym.

Globalna, oparta na AM i cyfrowa produkcja umożliwia
Rozwiązania w zakresie produkcji dodatków uszlachetniających EOS mogą być wykorzystane do zbudowania globalnej sieci produkcji własnej lub skorzystać z sieci uznanych producentów kontraktowych AM. Dzięki temu elastycznemu podejściu do produkcji przedsiębiorstwa korzystają ze zrównoważonej produkcji, która może obejmować produkcję zorientowaną na skanowanie produktu lub popyt, różnorodność wariantów i integrację funkcjonalną. Ponadto, produkcja może być lepiej rozłożona pomiędzy różnymi miejscami i stać się bardziej niezależna od poszczególnych źródeł.

Alexander Eitel, Head of Marketing and Business Development w Dunlee, dodaje: "Używaliśmy technologii EOS do drukowania 3D z wolframu. Jest to wyzwanie, szczególnie w przypadku produkcji dużej ilości skomplikowanych części o precyzyjnej specyfikacji. Systemy EOS, które są dla nas szyte na miarę, są zaprojektowane właśnie do tego celu. Pozwalają nam one również na dalsze zwiększanie produkcji w celu zaspokojenia potrzeb producentów TK wprowadzających nowe produkty.

Sterowanie maszynami i stanem produkcji w lokalnych fabrykach
EOSCONNECT MachinePark Apps pomaga kierownikom produkcji kontrolować stan całego lokalnego parku maszynowego. Dzięki bezproblemowej integracji z systemami MES i ERP, systemy AM zapewniają jednostopniowy dostęp do danych z czujników, monitoringu i zarządzania jakością - zawsze i wszędzie. Zapewnia to wgląd w wykorzystanie maszyn w celu optymalizacji planowania zamówień i usprawnienia produkcji.

Kierownicy produkcji AM polegają na sprawdzonych systemach metalowych i polimerowych EOS, które umożliwiają wydajną i niezawodną produkcję wysokiej jakości komponentów na skalę przemysłową. Jednocześnie niestandardowe oferty serwisowe - od umów o kompleksową obsługę serwisową po współ- i wirtualny serwis - maksymalizują dostępność systemu i trwały sukces.

Hannes Hämmerle, dyrektor generalny 1zu1, podsumowuje: "Używamy systemu EOS P 500 zarówno do prototypowania, jak i do zastosowań produkcyjnych, w których niezwykle wysoka powtarzalność i dostępność systemu są kluczowe dla 1zu1. Komponenty produkowane na tym systemie charakteryzują się doskonałą jednorodną jakością wyprasek i dokładnością wymiarową bardzo zbliżoną do jakości wyprasek formowanych wtryskowo. Inne zalety EOS P 500 to większa oszczędność materiału i mniejsza ilość obróbki wtórnej w porównaniu z dotychczas stosowaną przez nas technologią produkcji dodatków. Bardzo wysoka dostępność systemu pozwala nam na produkcję z dnia na dzień, a tym samym na dotrzymanie bardzo krótkich terminów dostaw".

www.eos.info

 


Meet Our Sponsors

Latest Sponsor News

Articles Most Read

Latest News

Statistics

Odsłon artykułów:
1738577

Who's Online

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.